PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 99
 • 232,172
Bộ công cụ lắp ráp cần cẩu KBK là một giải pháp hiệu quả và tin cậy để xây dựng các đường ray đơn có hệ thống treo và cầu trục treo. 

Bộ công cụ lắp ráp gồm có các thành phần cơ và điều khiển đã được chuẩn hóa. Bộ công cụ này tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, xây dựng và bảo trì. Có thể thay đổi và mở rộng việc lắp ráp cần cẩu KBK vào mọi thời điểm. Các đoạn đường ray, ghi đường ray, bàn xoay cùng các đoạn nâng và thả có thể kết hợp với nhau để mang đến nhiều giải pháp điều khiển vật liệu nhất.

Công tác lắp đặt có thể bao gồm từ kết nối thẳng giữa hai địa điểm làm việc với chỉ một vài mét đường ray tới những mạng lưới đường ray đơn phức tạp, và từ hệ thống điều khiển thủ công đơn giản tới các hệ thống tự động kết hợp điều khiển của máy tính cho nhiều khu vực hệ thống. Việc lắp đặt cần cẩu KBK có thể thích ứng dễ dàng với các yêu cầu điều khiển vật liệu mới.
 
Việc lắp đặt đường ray đơn và cần cẩu có khả năng chịu tải lên tới 3.200kg từ bộ công cụ lắp ráp cần cẩu KBK đã có lịch sử thành công hơn 40 năm. Có thể tìm thấy các trạm lắp đặt được xây dựng với những bộ phận này trong các cơ sở và xưởng thuộc hầu hết mọi loại hình và quy mô.
Hiển thị

Bộ công cụ lắp ráp cần cẩu KBK

Danh mục đang cập nhật!