PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 2
 • 5080
 • 214,260

Hệ thống âm thanh thông báo Bosch 

Loa hộp 75/50W, màu trắng, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM50E-L

Loa hộp 75/50W, màu trắng, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM50E-L

Loa hộp 75/50W, màu xám, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM50E-D

Loa hộp 75/50W, màu xám, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM50E-D

Loa hộp 35/20W, màu trắng, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM20E-L

Loa hộp 35/20W, màu trắng, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM20E-L

Loa hộp treo góc tường 6W, màu đen BOSCH LB1-CW06-D1

Loa hộp treo góc tường 6W, màu đen BOSCH LB1-CW06-D1

Loa hộp 12W, màu đen BOSCH LB1-UW12-D1

Loa hộp 12W, màu đen BOSCH LB1-UW12-D1

Loa hộp 6W kèm điều chỉnh âm lượng BOSCH LB1-UW06V-D1

Loa hộp 6W kèm điều chỉnh âm lượng BOSCH LB1-UW06V-D1

Loa hộp 6W kèm điều chỉnh âm lượng BOSCH LB1-UW06V-L1

Loa hộp 6W kèm điều chỉnh âm lượng BOSCH LB1-UW06V-L1

Loa hộp 6W, màu trắng BOSCH LB1-UW06-FL1

Loa hộp 6W, màu trắng BOSCH LB1-UW06-FL1

Loa hộp 6W, màu đen BOSCH LB1-UW06-D1

Loa hộp 6W, màu đen BOSCH LB1-UW06-D1

Loa hộp 6W, màu đen BOSCH LB1-UW06-FD1

Loa hộp 6W, màu đen BOSCH LB1-UW06-FD1

Loa hộp 6W, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM06E-1

Loa hộp 6W, vỏ kim loại BOSCH LB1-UM06E-1

Loa hộp 6W, vỏ kim loại BOSCH LBC3018/01

Loa hộp 6W, vỏ kim loại BOSCH LBC3018/01

Đầu phát nhạc nền dùng thẻ SD BOSCH PLE-SDT

Đầu phát nhạc nền dùng thẻ SD BOSCH PLE-SDT

Âm ly kèm trộn công suất 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Âm ly kèm trộn công suất 120W BOSCH PLE-1ME120-EU

Âm ly kèm trộn công suất 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Âm ly kèm trộn công suất 60W BOSCH PLE-1ME060-EU

Bảng chọn âm treo tường BOSCH PLE-WP3S2Z-EU

Bảng chọn âm treo tường BOSCH PLE-WP3S2Z-EU

Âm ly kèm trộn 240W, 2 vùng Zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Âm ly kèm trộn 240W, 2 vùng Zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Âm ly kèm trộn 120W, 2 vùng Zone BOSCH PLE-2MA120-EU

Âm ly kèm trộn 120W, 2 vùng Zone BOSCH PLE-2MA120-EU

Bàn gọi 2 vùng Zone BOSCH PLE-2CS

Bàn gọi 2 vùng Zone BOSCH PLE-2CS

Âm ly công suất 120W BOSCH PLE-1P120-EU

Âm ly công suất 120W BOSCH PLE-1P120-EU

Âm ly công suất 240W BOSCH PLE-1P240-EU

Âm ly công suất 240W BOSCH PLE-1P240-EU

Bàn gọi 6 vùng Zone BOSCH LBB1946/00

Bàn gọi 6 vùng Zone BOSCH LBB1946/00

Bộ tiền khuyếch đại công suất BOSCH PLE-10M2-EU

Bộ tiền khuyếch đại công suất BOSCH PLE-10M2-EU

Bàn gọi BOSCH PLE-1CS

Bàn gọi BOSCH PLE-1CS


Bộ tải giả 60W BOSCH PLN-DMY60

Bộ tải giả 60W BOSCH PLN-DMY60

Bộ giám sát đường truyền BOSCH PLN-1EOL

Bộ giám sát đường truyền BOSCH PLN-1EOL

Hiển thị

Bosch

Danh mục đang cập nhật!