PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 135
 • 232,208

Chính phủ

  01/04/2018
Giải pháp bảo mật tích hợp cho chính phủ của chúng tôi sử dụng kiểm soát truy cập và quản lý khách, hệ thống báo động chống trộm và phát hiện xâm nhập, hệ thống giám sát video tích hợp, các giải pháp về an toàn cháy nổ giúp tăng cường hoạt động an ninh. Kết quả là đơn giản hóa quản trị và quản lý của hệ thống, chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp để giúp các cơ quan chính phủ tăng cường hoạt động an ninh của họ.

Các trụ sở của chính phủ như cơ quan luật pháp,các hội trường thành phố và các phòng xử án thực hiện một loạt các chức năng. Chúng được sử dụng để lưu trữ các cuộc họp hội nghị, tổ chức hội nghị và các cuộc tranh luận, biểu quyết của quốc hội, và nhiều mục đích khác. Những cơ sở có yêu cầu truyền thông đòi hỏi khắt khe như chất lượng âm thanh và hệ thống phiên dịch tức.Đồng thời phải đảm bảo an ninh và an toàn của người tham gia, nhân viên, và khách. Do đó các tòa nhà chính phủ phải đối mặt với những vấn đề về an ninh, an toàn và thông tin liên lạc:

 • Cung cấp các hệ thống âm thanh,hội nghị truyền hình.
 • Quản lý nhiều cấp độ truy cập khác nhau.
 • Phát hiện xâm nhập,phá hoại và các cuộc tấn công.
 • Đối phó với các vụ nổ và đám cháy.
 • Cung cấp Video giám sát an ninh chất lượng cao.
 • Di tản con người một cách nhanh chóng và hiệu quả khi có yêu cầu.