PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 129
 • 232,202

Công Nghiệp

  01/04/2018
Chúng tôi sử dụng các công nghệ,giải pháp về an ninh hàng đầu trong công nghiệp trong việc phát hiện các xâm nhập và hệ thống báo động chống trộm, hệ thống kiểm soát truy cập,video giám sát và phân tích, hệ thống phòng cháy, an toàn cuộc sống và công nghệ RFID cho các giải pháp phòng chống mất mát trong công nghiệp, cùng với việc tích hợp công nghệ để cung cấp quản lý sắp xếp hợp lý các hoạt động an ninh,an toàn.

Đảm bảo an toàn,an ninh là rất quan trọng cho doanh nghiệp,nhà xưởng và các khu công nghiệp. Các giải pháp tích hợp về an ninh,an toàn của chúng tôi như giải pháp kiểm soát truy cập,phát hiện xâm nhập trái phép,cảnh báo,giải pháp video giám sát,giải pháp về báo cháy,chữa cháy .Công cụ quản lý từ xa của chúng tôi cho phép bạn nhận thông báo an ninh từ xa thông qua Iphone,Ipad hay thiết bị Android…

 • Quản lý an ninh từ xa với các cảnh báo và giám sát video trực tiếp.
 • Phát các thông báo khẩn cấp khi có sự cố.
 • Quản lý nhiều cấp độ truy cập.
 • Di tản mọi người một cách nhanh chóng và hiệu quả khi có yêu cầu.
 • Đối phó với các vụ nổ và đám cháy.