PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 107
 • 232,180

Công Nghiệp

  01/04/2018

Đảm bảo an toàn,an ninh là rất quan trọng cho doanh nghiệp,nhà xưởng và các khu công nghiệp. Các giải pháp tích hợp về an ninh,an toàn của chúng tôi như giải pháp kiểm soát truy cập,phát hiện xâm nhập trái phép,cảnh báo,giải pháp video giám sát,giải pháp

Chính phủ

  01/04/2018

Giải pháp bảo mật tích hợp cho chính phủ của chúng tôi sử dụng kiểm soát truy cập và quản lý khách, hệ thống báo động chống trộm và phát hiện xâm nhập, hệ thống giám sát video tích hợp, các giải pháp về an toàn cháy nổ giúp tăng cường hoạt động an ninh.

Giáo Dục

  28/03/2018

Trường học, trường đại học, trường mẫu giáo, và các tổ chức giáo dục được sử dụng cho các cuộc họp, sinh hoạt và học tập. Trong thế giới ngày nay, bạo lực, phá hoại và trộm cắp thường xuyên xảy ra,chúng tôi tiếp cận tư vấn giữ môi trường học tập an toàn

Ngân Hàng

  22/04/2017

Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu cho các ngân hàng và các khu vực tài chính bao gồm phát hiện xâm nhập,kiểm soát truy cập,báo cháy,chữa cháy và hệ thống giám sát hình ảnh, các giải pháp an ninh cho ATM