PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 110
 • 232,183
Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp thiết kế và hỗ trợ cho các giao diện đường ray cần cẩu cho tất cả các loại dự án trên toàn thế giới. Từ các côngtennơ tàu - bờ đến các cần cẩu trong gian tua-bin của trạm điện và thậm chí đến lợp mái di động cho các địa điểm thể thao quốc tế, chúng tôi đều có thể áp dụng kinh nghiệm và khả năng kỹ thuật đã được chứng minh của mình để hoàn thành các yêu cầu phức tạp nhất và thách thức nhất của dự án.
 
Để mang lại cho bạn những giải pháp tốt nhất trong ngành,Với kinh nghiệm và khả năng kết hợp của mình, chúng tôi có thể là đối tác tin cậy của bạn, sản xuất các thiết kế hoàn chỉnh, cung cấp nguyên liệu và tất cả các dịch vụ cần thiết cho việc lắp đặt đường ray cần cẩu.
Hiển thị

Hệ thống bắt chặt thanh ray

Danh mục đang cập nhật!