PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 2
 • 5085
 • 214,265

Hệ thống thông báo HoneyWell 

Bộ trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Bộ trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Micro thông báo chọn vùng để bàn Honeywell X-NPMI

Micro thông báo chọn vùng để bàn Honeywell X-NPMI

Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04

Đầu phát nhạc nền CD/MP3/FM/DAB Honeywell X-MAP04

Bộ giao diện tài nguyên mạng 4 kênh Honeywell X-NRI/EN

Bộ giao diện tài nguyên mạng 4 kênh Honeywell X-NRI/EN

Amply công suất 4 kênh x 125W (class D) Honeywell X-DA4125

Amply công suất 4 kênh x 125W (class D) Honeywell X-DA4125

Amply công suất 2 kênh x 155W (class D) Honeywell X-DA2250

Amply công suất 2 kênh x 155W (class D) Honeywell X-DA2250

Amply công suất 500W Honeywell X-DA1500

Amply công suất 500W Honeywell X-DA1500

Bộ trung tâm amply 8 vùng Honeywell HCU-2000

Bộ trung tâm amply 8 vùng Honeywell HCU-2000

Bộ mở vùng 24 vùng Honeywell HEX-24

Bộ mở vùng 24 vùng Honeywell HEX-24

Bộ mở vùng 8 vùng Honeywell HEX-8

Bộ mở vùng 8 vùng Honeywell HEX-8

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Amply công suất 500W Honeywell HAM-2000

Amply công suất 500W Honeywell HAM-2000

Amply chọn vùng 120W (5 vùng) Honeywell HN-5120R

 
 

Loa còi 30W Honeywell L-PHP30A

Loa âm trần 6W Honeywell L-PCM06E

Loa âm trần 6W Honeywell L-PCM06E

Hiển thị

Honeywell

Danh mục đang cập nhật!