PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 2
 • 5083
 • 214,263

Hệ thống Camera Honeywell 

Micro thông báo chọn vùng TOA RM-200M

Honeywell - H2W2PRV3

H4W2PRV2

Honeywell - H4W2PRV2

Chiết áp loa 6W TOA AT-063P

Honeywell - H4W4PER2

TOA SX-200RM : REMOTE MICROPHONE INTERFACE MODULE

Honeywell - H4W4PER3

Bộ thông báo kỹ thuật số TOA EV-700

Honeywell - HBD2PER1

Bộ phát tin nhắn khẩn cấp TOA FV-200PP-AS

Honeywell - HBW2PR2

Micro điều khiển từ xa TOA RM-200SA

Honeywell - HBW4PER1

Micro thông báo TOA RM-200SF

Honeywell - HBW4PER2

Micro thông báo chọn vùng TOA RM-200X

Honeywell - HDZP252DI

Micro thông báo TOA RM-200XF

Honeywell - HEN08104

Module giao diện IP TOA SX-200IP

Honeywell - HEN16104

Bộ quản lý hệ thống TOA SX-2000SM

Honeywell - HEN16204

Bộ điều khiển đầu ra TOA SX-2000CO

Honeywell - HEN16304

Bộ quản lý hệ thống TOA SX-2000CI

Honeywell - HEN32104

Bộ đầu ra âm thanh TOA SX-2000AO

Honeywell - HEN32204

TOA FV-200CA-AS : Bộ chuyển mạch dự phòng

Honeywell - HEN32304

Bộ cấp nguồn TOA FV-200PS-AS

Honeywell - HEW2PRW1

Tăng âm công suất TOA FV-248PA-AS

Honeywell - HEW4PER3

TOA FV-224PA-AS : Tăng âm công suất

Honeywell - HIB2PI

TOA FV-200PP-AS : Bộ tiền khuếch đại

Honeywell - HIB2PIV

TOA FV-200RF-AS : Bộ giao tiếp micro

Honeywell - HIE2PI

TOA FV-200EV-AS : Bộ phát tin nhắn khẩn cấp

Honeywell - HIE2PIV

Hiển thị

Honeywell

Danh mục đang cập nhật!