PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 112
 • 232,185


    Hệ thông giúp cho nhà quản lý giám sát được các hoạt động thu ngân tại các hệ thống siêu thị, nhà hàng, các chuỗi cửa hàng…
     Mọi hoạt động thanh toán giữa khách hàng và nhân viên thu ngân điều được ghi hình và hiển thị chi tiết lên màn hình camera quan sát.
Hiển thị

HT giám sát thu ngân

Danh mục đang cập nhật!