PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 128
 • 232,201

Ngân Hàng

  22/04/2017
Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu cho các ngân hàng và các khu vực tài chính bao gồm phát hiện xâm nhập,kiểm soát truy cập,báo cháy,chữa cháy và hệ thống giám sát hình ảnh, các giải pháp an ninh cho ATM bao gồm giải pháp truy cập trái phép,giám sát hình ảnh,sử dụng các công cụ quản lý từ xa của chúng tôi,bạn có thể nhận được cảnh báo từ xa và thực hiện giám sát trực tiếp trên thiết bị Iphone,Ipad hoặc Android của bạn

 

Các ngân hàng, nó là nơi hoàn toàn cần thiết để quản lý rủi ro, cũng nằm trong số những người đầu tiên cài đặt hệ thống an ninh. Họ vẫn là một trong những người sử dụng với các kỳ vọng cao nhất - và dễ hiểu như vậy. Hệ thống an ninh tiếp tục đóng một vai trò quan trọng cho quản lý nội bộ rủi ro tại ngân hàng, mà phải đáp ứng các yêu cầu cực kỳ cao đối với an ninh, an toàn, và truyền thông. Các giải pháp an ninh đầy đủ của ngân hàng bao gồm :

 • Phát hiện phá hoại và gian lận tại các điểm rút tiền.
 • Giám sát hình ảnh bao gồm xem và quản lý từ xa.
 • Tích hợp các hệ thống an ninh,an toàn.
 • Quản lý nhiều cấp độ truy cập khác nhau.
 • Giám sát liên tục 24/24h.