PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 10
 • 245,369


     Tổng đài nội bộ được xây dựng để kết nối hệ thống điện thoại trong văn phòng hoặc các tòa nhà lớn. Với dịch vụ lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ, chúng tôi muốn hình thành cho các doanh nghiệp một quy trình làm việc đồng bộ, nhịp nhàng, linh hoạt. Bởi ưu điểm lớn nhất của hệ thống này là tất cả các thư thoại đều được thu thập và gửi đến hộp mail của người dùng. Nhờ đó, mọi cuộc gọi đều không bị bỏ sót, mọi thông tin đều sẽ được xử lý.
Hiển thị

PABX SYSTEMS

Danh mục đang cập nhật!