PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 127
 • 232,200
Thang nâng theo dạng gấp kéo có nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp xếp dỡ vật liệu, cũng như trên sàn nhà sản xuất của nhiều ngành công nghiệp.
 
Trong quá trình xếp dỡ vật liệu, một ứng dụng thang nâng theo dạng gấp kéo điển hình sẽ tốt không kém gì cần đẩy hàng hóa để nâng mức sàn của sản phẩm hoặc hàng hóa cụ thể, để sau đó chúng có thể được chuyển đi.
 
Trong một nhà máy hoặc môi trường công nghiệp, nó có thể hoạt động như một thiết bị lắp dọc theo dây chuyền lắp ráp, hoặc như một bàn gia công nhỏ cho việc sản xuất của nhà máy hoặc quy trình lắp ráp ô tô.
 
Loạt thang nâng theo dạng gấp kéo của chúng tôi có thể được phân loại như sau:
 
Hiển thị

Thang nâng theo dạng gấp kéo

Danh mục đang cập nhật!