PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 1
 • 134
 • 232,207
Bảo vệ Con người và Tài sản trong Môi trường có Khả năng Nổ
 
Trong các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu, khí, nhiên liệu và hơi thường được phát ra trong quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và lưu trữ các vật liệu dễ cháy như rượu, acetylene, khí propane, khí hydro và xăng dầu. Khi hòa với oxy trong môi trường, chúng sẽ tạo thành một hỗn hợp có khả năng gây nổ. Nếu hỗn hợp này vô tình bị đánh lửa bằng tia lửa điện, sẽ xảy ra nổ có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho người và thiệt hại tài sản.
 
Chỉ thị ATEX (chất có thể gây nổ trong môi trường) của châu Âu về sản xuất và sử dụng thiết bị được thiết kế cho môi trường dễ nổ đã trở thành bắt buộc trong Liên minh châu Âu và phát triển thành một chuẩn mực trên toàn thế giới. Thiết bị phù hợp với chỉ thị ATEX sẽ được dán ký hiệu "Ex" và phải đáp ứng các tiêu chuẩn của chỉ thị 94/9/EC và được sử dụng theo đúng chỉ thị 99/92/EC, để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất được yêu cầu trong môi trường nguy hiểm.
 
Cùng với các sản phẩm của chúng tôi chuyên dùng trong môi trường nguy hiểm, bạn sẽ ở phía an toàn: Thiết bị chống nổ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp bảo vệ chống nổ bằng cách sử dụng các tính năng thiết kế theo tiêu chuẩn chống nổ CEI 60079-0 đến 60079-7 và EN13463-1 đến EN13463-8. Mỗi thành phần của thiết bị đều được kiểm tra mẫu bởi các cơ quan khai báo được phê chuẩn. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm được cung cấp cùng với dấu và tài liệu CE. Chúng đáp ứng các yêu cầu của Thiết bị Nhóm II, Vùng 1 và 2, Ex de IIB T4 theo 'tiêu chuẩn', và Ex de IIC T4 trong cấu hình 'đặc biệt'.
Hiển thị

Thiết bị chống nổ

Danh mục đang cập nhật!