PRODUCTS &SOLUTIONS
CUSTOMER SUPPORT
 • Sales Dept
 • Mr.Tuan: 0977 645 788
 • Project Dept
 • Mr.Diep: 0908 560 214
 • Ms.Lien: 0984 974 696
 • Engineering Dept
 • Mr. Cung: 0904 603 895
 • Mr.Ngọc Anh: 0939 692 988
 • Purchasing Dept
 • Ms.Phuong: 01666 990 980
 • Accounting Dept:
 • Ms.Dat: 0988 273 370
Lượt truy cập
 • 2
 • 5050
 • 214,230

Hệ thống âm thanh thông báo TOA 

Micro thông báo chọn vùng TOA RM-200M

Micro thông báo chọn vùng TOA RM-200M

TĂNG ÂM TRUYỀN THANH TOA 240W VM-2240

TĂNG ÂM TRUYỀN THANH TOA 240W VM-2240

Chiết áp loa 6W TOA AT-063P

Chiết áp loa 6W TOA AT-063P

TOA SX-200RM : REMOTE MICROPHONE INTERFACE MODULE

TOA SX-200RM : REMOTE MICROPHONE INTERFACE MODULE

Bộ thông báo kỹ thuật số TOA EV-700

Bộ thông báo kỹ thuật số TOA EV-700

Bộ phát tin nhắn khẩn cấp TOA FV-200PP-AS

Bộ phát tin nhắn khẩn cấp TOA FV-200PP-AS

Micro điều khiển từ xa TOA RM-200SA

Micro điều khiển từ xa TOA RM-200SA

Micro thông báo TOA RM-200SF

Micro thông báo TOA RM-200SF

Micro thông báo chọn vùng TOA RM-200X

Micro thông báo chọn vùng TOA RM-200X

Micro thông báo TOA RM-200XF

Micro thông báo TOA RM-200XF

Module giao diện IP TOA SX-200IP

Module giao diện IP TOA SX-200IP

Bộ quản lý hệ thống TOA SX-2000SM

Bộ quản lý hệ thống TOA SX-2000SM

Bộ điều khiển đầu ra TOA SX-2000CO

Bộ điều khiển đầu ra TOA SX-2000CO

Bộ quản lý hệ thống TOA SX-2000CI

Bộ quản lý hệ thống TOA SX-2000CI

Bộ đầu ra âm thanh TOA SX-2000AO

Bộ đầu ra âm thanh TOA SX-2000AO

TOA FV-200CA-AS : Bộ chuyển mạch dự phòng

TOA FV-200CA-AS : Bộ chuyển mạch dự phòng

Bộ cấp nguồn TOA FV-200PS-AS

Bộ cấp nguồn TOA FV-200PS-AS

Tăng âm công suất TOA FV-248PA-AS

Tăng âm công suất TOA FV-248PA-AS

TOA FV-224PA-AS : Tăng âm công suất

TOA FV-224PA-AS : Tăng âm công suất

TOA FV-200PP-AS : Bộ tiền khuếch đại

TOA FV-200PP-AS : Bộ tiền khuếch đại

Hiển thị

TOA

Danh mục đang cập nhật!